Ny søknadsomgang - tilskot til løyper og vinteraktivitetar m.m

Det er tid for ny søknadsomgang for tilskot til løyper og vinteraktivitet med meir. Retningslinene er revidert av forvaltningsstyret i sak 72/17 den 7.november 2017. Endringane kjem klart fram i vedtaket.

 

Søknadsfristen er 1.desember 2017. Søknadsskjema må nyttas, og sendas til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

For spørsmål ta kontakt med plan- og miljørådgjevar.

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88