Lesja og Dovre kulturskole søknadsfrist 1. mai 2017

Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole med 120 elevplassar.

Søknadsfrist for tilbod i kulturskolen 1. mai. Meld deg på nå!

 

PÅMELDING

Bruk elektronisk søknadsskjema på Dovre eller Lesja kommune si nettside, Søknadsskjema- Kulturskolen- søknad om inntak.

Trenger ein hjelp med søknaden ta kontakt, tlf. 61242250

Brosjyre vil bli levert ut på skulane i veke 14, før påskeferien.

De som allereie er elevar ved kulturskolen behøver ikkje søke. De elever som ikkje ynskjer å halde fram hausten 2017, må seie opp plassen innan 1. mai.