Kommunebilder 2017

Kommunebilder 2017 gjenspeglar Fylkesmannen sitt inntrykk av kommunane i vårt fylke og gir eit bilete av nosituasjonen innan ulike tenesteområde. Punkter som Fylkesmannen ønsker dialog med kommunane om fremover.

Det er viktig å understreke at kommunebildet ikkje syner ein fullstendig oversikt over Fylkesmannen sitt bilete av kommunen, men har fokus på nokre tilhøve der kommunen har eit handlingsrom eller eit utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. Utfordringane må ein løyse lokalt i kommuna, og det ønsker Fylkesmannen å bidra til.

Kommunebilder 2017 Lesja - Klikk for stort bilde

 

 

 

Her kan du sjå kommentarar for Lesja på dei utvalde områda