KMD har nå ferdigbehandla Regional plan for Dovrefjellområdet.

Departementet skriv m.a. dette på si heimeside:

«Lokale tiltak tillates i Dalsida"

Departementet meiner at Dalsida skal markeras som buffersone heilt inn til Aursjødammen.  Departementet slutter seg dermed til Oppland fylkeskommunes vurderingar om at det er kraftutbygging som er hovedbarrieren for villreinen i Dalsida langs Aursjøen inn til Torbuhalsen og ikkje lokale tiltak.

 

Sørhella, myrull - Klikk for stort bileteSørhella, myrull Benedikte Skarvik

Les meir på regjeringa sine sider..

Last ned KMD si behandling: Regional plan for Dovrefjellområdet - Vedtak på grunnlag av innvendinger og ulike regionale vedtak

Last ned, Lesja kommune si uttale til saka, 1. gongs høyring: (PDF, 587 kB)

Last ned, Lesja kommune si uttale til saka, 2. gongs høyring: (PDF, 368 kB)

Fant du det du leitte etter?