Breibandsutbygging i Lesja

breiband - Klikk for stort bilete

Det er mange som vender seg til oss om breibandsdekninga i kommunen, både husstandar, verksemder og fritidsbustader. Kommunen planlegg for digitalisering av sine tenester og ønsker difor å vere ein pådrivar for best mogleg dekning til alle. 

Lesja kommune har difor laga ein brukarundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov, som eit grunnlag for vidare prioriteringar.

Minner om svarfrist som er sett til 1. mai 2017.

Vi har sett på ulike løysingar og forsøkt å finne kommunen si rolle i dette, kvar kan vi bidra, korleis kan utbygging i ein så vidstrakt kommune finansierast og kva gjer vi i dei områda kommersielle utbyggjarar ikkje ser gevinst i utbygging.

Ein kan dele utbygginga inn slik:

 1. Infrastruktur og framføringsvegar (trekkerøyr) gjennom heile kommunen
 2. Utbygging i tettstader med ekstern støtte til husstandar (regionale prioriteringar)
 3. Utbygging til næringsliv og hytteområder (kommersielt og i spleiselag med utbyggarane)

Kommersiell utbyggar har no starta ei kartlegging i hytteområda på Bjorli, for å sjå om det er aktuelt med ei sjølfinansierande utbygging. Samtidig har Lesja kommune laga ei undersøking for heile kommunen, der vi ser på områder  kommunen, med eksterne støtteordningar og bidrag frå sluttbrukar/kunde, må trå til saman med utbyggarar (spleiselag i ikkje-kommersielle områder).

Vi håpar at mange vil svare på undersøkingane, slik at vi får grunnlag til å legge ein plan for utbygging i heile kommunen. 

Undersøkinga finn du her:

Publisert av Vigdis Nedregård. Sist endra 11.04.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 • TelefonBilde 61 24 41 00
 • FaksBilde 61 24 41 04
 • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
 • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
 • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering