Aktuelle søknadsfristar april 2018 - næring og landbruk

Lesja kommune minner om felles søknadsfrist for desse ordningane den 20. april:

SMIL-midlar  

  • Lenke til informasjon, søknadsskjema m.m.                                                                                          

Tilskot til drenering av jordbruksjord          

Torvuttak 

 

                                                                                            

Kommunalt næringstilskott

   

Meir informasjon om ordningane finn du på Lesja kommune sine heimesider, eller ved å ta kontakt med Lesja kommune på telefon 61 24 41 00.  Søknader kan også sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21
Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 12