Skogdag - Tema: Flis, bioenergi, info og aktuelt i skogbruket i Lesja og Dovre

onsdag 22. november 2017, 11:00 - 14:00

Informasjon

Program/innhold

  • Strøflishugger i drift- DEMO v/Bjørn Johan NB! Ta med hørselvern! Hoggeren kjøres i tidsrommet 11.00 – 11.30.
  • Orientering om flishugger/priser/drift osv. v/Bjørn Johan.
  • Matservering i gapahuk og møterom v/Lesja og Dovre skogeigarlag
  • Tynning og ungskogpleie – behov, priser, tilskudd, framgangsmåte osv. Litt om ny skogbruksplan v/Lesja og Dovre landbrukskontor
  • Kort orientering om flisfyr i symbiose med solenergi – åpent for visning i fyrrom
  • Skogeigarlaget – kort orientering om drift og planer
  • Akershus Traktor v/Rune – Valtra i skogen. Demo av skogsrigga traktor

Slutt ca kl 14.00

Arrangør

Bjørn Johan Traasdahl     Lesja og Dovre Landbrukskontor     Lesja og Dovre skogeigarlag

Vel møtt!

Sted

Søre Tråsådaln
 

Kontakt

Bjørn Johan Traasdahl Lesja og Dovre Landbrukskontor Lesja og Dovre skogeigarlag
 

Kim Berget
Legg til hendelsen i din kalender