Ope møte - Landbruksplan for lesja

torsdag 23. november 2017, 19:00 - 22:00

Informasjon

Program

  1. Stutt om kommuneplan, v. Lesja kommune
  2. Korleis ta vare på optimismen i landbruket?, v.  Gro Aalbu, fagansvarleg landbruk, Oppdal kommune.
  3. Evaluering av gjeldande målsettingar for landbruket  i samfunnsplan for Lesja, v. Mats Heidsve, Landbrukskontoret for Lesja og Dovre
  4. Jordbruket i Lesja dei neste 10 år – moglegheiter og utfordringar., v. Ole Bjørner Flittie, Lesja og Lesjaskog bondelag.
  5. Kva må til for å auke avverkinga og verdiskapinga i skogbruket i Lesja? v. Håvard Syse, Lesja og Dovre skogeigarlag  . 
  6. Kaffepause
  7. Drøftingar, innspel og opplegg for planarbeidet.

Rådmannen

Sted

Lesja kulturhus
Kyrkjevegen 25,  2665 Lesja

Kontakt

Lesja kommune
Jakup B. Klukstads veg 32,  2665 Lesja

Tlf.: 61244100

(E-post): postmottak@lesja.kommune.no

URL: http://www.lesja.kommune.no

Trond Stensby
Legg til hendelsen i din kalender