Publisert 29.09.2017
Lesja svømmehall

På grunn av naudsynt vedlikehald er svømmehallen stengt til veke 45. Vi kan halde åpen svømmehall  ut skuleåret (i juni)som kompensasjon for dei med årskort.

 

Publisert 21.09.2017

Grunna systembrist i sak- og arkivsystemet vi nyttar, måtte vi tidlegare denne veka stenge tilgang til dokument i innsynsløysinga vår. 

Feilen er no funnen og retta, slik at dokumenta på ny kan søkast opp i postlista vår.

 

 

Publisert 21.09.2017

Kommunebilder 2017 gjenspeglar Fylkesmannen sitt inntrykk av kommunane i vårt fylke og gir eit bilete av nosituasjonen innan ulike tenesteområde. Punkter som Fylkesmannen ønsker dialog med kommunane om fremover.

Det er viktig å understreke at kommunebildet ikkje syner ein fullstendig oversikt over Fylkesmannen sitt bilete av kommunen, men har fokus på nokre tilhøve der kommunen har eit handlingsrom eller eit utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. Utfordringane må ein løyse lokalt i kommuna, og det ønsker Fylkesmannen å bidra til.

Publisert 21.09.2017
Helsestasjonen

Unge kvinner født 1991-1996 som ikkje har fått HPV vaksine, kan få den gratis no! Ta kontakt med oss på Lesja helsestasjon no!  

Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag kl  8.00-15.30

Tlf 612 44 209/612 44 201

Mob 95183877

 

For meir informasjon les:

https://www.fhi.no/sys/sok/?term=HPV+unge+kvinne+f%C3%B8dt+1991

Publisert 20.09.2017
Illustrasjonsbilde_smitte

Vaksinen kostar 120 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 174 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61244200 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Publisert 18.09.2017

Statens vegvesen og Lesja kommune inviterer til ope møte om reguleringsplan for gang- og sykkelveg E136 Solsida - Bjorli. Merk! Ny møtestad og tidspunkt:

Bjorli samlingshus 25. september kl 17:00-19:00

 

På møtet ønsker Statens vegvesen å orientere om reguleringsplanen, og den som ønsker det, kan stille spørsmål og kome med innspel til planforslaget.

Publisert 01.09.2017
bassentrening_illustrasjon

Måndag 9.oktober startar bassengtreninga på Lesjaskog opp.

Publisert 31.08.2017

I løpet av hausten kjem det to nye familiar til Lesja – dei første har alt kome. Det er ikkje mykje dei har med seg når dei kjem til bygda, og det er mykje som skal til for å etablere seg i ein heim.

Publisert 21.08.2017

Les om dette på heimesidene til lokalmedisinsk senter.

NGLMS.no/ smittevern i barnehager og skoler

Publisert 16.08.2017
Kommunejobb_illustrasjon

Vi treng tilkallingsvikarar frå snarast råd, som kan stille på kort varsel ved korttidsfråvær.

Om du er interessert tek du kontakt med leiar for Lesja sjukeheim, Hilde Lislien.