Publisert 12.12.2017
Bjørg Nordset

 

Livsløpsstyret bestemte i møte 20. november at Lesja kommune sin kulturpris for 2017 tildeles Bjørg Nordset. Kulturprisutdelinga vil foregå i Lesja kulturhus laurdag den 13. januar kl. 16.00. Det kjem meir informasjon om programmet på nyåret.

Publisert 06.12.2017
Lærling BU Anne Kristine Brekken Hoksvold

Anne Kristine Brekken Hoksvold (20), frå Lesja, tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar 15. juni i år og fekk beste karakter.

Publisert 05.12.2017

Eigarar av jordbruksareal som ikkje driv jorda sjølv og som ikkje har skriftleg jordleiekontrakt med leietakar må levere slik avtale til kommunen for godkjenning innan 01.04.2017. Dette i medhald av Jordloven.

 

Publisert 04.12.2017
grave veg

Hjelp oss med kartlegginga. Di attendemelding kan vere avgjerande for kva tid breibandet kjem fram til deg.

Publisert 29.11.2017
Julestemning i Marijampole

Det har vore tradisjon at barnehagebarn og skulebarn i Lesja har gjeve julegåver til barn i Marijampole - og no er julegåveaksjonen i gang for 2017. Det er også mogleg for andre å bidra. I år kan du Vippse ei julegåve til  138997, og det er allereie fleire som har nytta seg av dette tilbodet.  Siste frist for å levere gåver på skulane og i barnehagane er fredag 1. desember. 

Publisert 22.11.2017

Erland Kirkebøen Husom frå Nasjonalparkriket kjem for å halde kurs i digital marknadsføring. Kurset går over to kveldar, og deltakarane bør delta begge kveldane.
Stad: I utgangspunktet tenkjer vi ein kveld på Lesja og ein kveld på Bjorli.
Måndag 8. januar kl 18 - 21
Måndag 15. januar kl 18 - 21
Dette er eit nybegynnarkurs der vi arbeider frå grunnen av og lærer om ulike verktøy samt noko teori.
Deltakaravgift kr 500. Medlemmer i Nasjonalparkriket får sponsa si deltaking.

Påmelding: nordveggen.no

Publisert 16.11.2017
KORPS Silje og Emil

Lesja kulturhus, laurdag 18. november kl. 19.00

Publisert 10.11.2017
Bygge fiber i NGD

Telenor har fått opp nye nettsider for informasjon om ulike fasar i utbyggingsprosessen, der kundar kan søke opp si eiga adresse og få status på framdrift. Prosjektet er støtta med midlar frå NKOM via søknad frå kommunane i Nord-Gudbrandsdal.

Dei jobbar så raskt dei kan for å få fibernettet klart. Førebels ferdigdato vil vere i slutten av tredje kvartal i 2018.

Gå inn på lenka til nettsida her: https://kabel.canaldigital.no/fiber/fiberutbygging

Publisert 10.11.2017
en_IGP_4c[1]

Lesja kommune ynskjer å gratulere Bjorli Fjellmat med svært anerkjennande kvalitetsmerking frå EU.  Det er produktet "Fenalår fra Norge" som no mottek den høgaste kvalitetsmerkinga i EU-systemet i høve til geografisk opphav (PGI).  Bjorli Fjellmat mottek utmerkinga offisielt i Paris tysdag 14. november. 

I september vann Avdem gardsysteri og Avdemsbue prisen "Årets Lokalmatgrûnder".  Bak kåringa står Næringsorganisasjonen Hanen, avisa Nationen og Norgesgruppen.

Begge tildelingane er med på å "setja Lesja på kartet" og å fremje lokalmatproduksjon i Lesja generelt.