Publisert 15.01.2018

Lesja kommune legg ut resultat av prøver frå vassverka.  Det blir teke prøver kvar månad.  Du finn dei nyaste resultata her

Publisert 12.01.2018
kommunepeng

Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 vedteke i Kommunestyret 14. desember 2017. Relevante dokument ligg i lenker under.

 

Publisert 11.01.2018
Pårørendealliansen

Pårørendealliansen (som er ein organisasjon for pårørande) gjennomfører også i år ei Nasjonal undersøking mellom pårørande, uansett diagnose eller tilstand til den/dei ein er pårørande for.

Publisert 10.01.2018

Levande Lesja inviterer til to kurs i perioden januar til april:

"Fra idé til marked" med Innovasjon Norge onsdag 31.1. kl 12:00-13:30.  Du finn meire info og påmelding her

 Lederprogram på Lesja - eit kurs for personar med leiarerfaring.

  • Samling 1. 13. Februar 2018
  • Samling 2. 20.mars 2018
  • Samling 3. 24.april 2018

Informasjon og påmelding finn du her

Publisert 05.01.2018
elgsafari

Fellinga viser ei høg avskyting av både hjort (100 stk ) og elg (93 stk). Fellinga fylgjer bestandsplan som er vedtatt for åra 2017-2021. Eitt av måla i bestandsplanen for hjort er blant anna å redusere stamma hjort i Lesja. For elg er det også eit mål å redusere stammen av elg noko, men med ein ynskje om auke i Lordalen og Dalsida. Både elg og hjort skal vere bærekraftige.

 

Lesja kommune vil nytte høve til å skryte av dyktige grunneigarlag, Lesja elgutval, jaktleiarar og jegerar.

 

 

Publisert 02.01.2018
ukm2018

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer

Publisert 29.12.2017
ukm2018

Den 9. og 10. februar går den årlege lokalmønstringa til UKM Norddalen av stabelen. UKM, som står for Ung Kultur Møtes, er ein kulturarena der ungdom frå 10 til 20 år kan vise fram det dei er gode i, samt bli kjend med likesinna. Arrangementet går for seg over tre framsyningar, ei for juniorane (10-12 år) og to for seniorane (13-20 år).
Det er ope for det aller meste, enten du er glad i å stå på scena, vil delta med kunstverk eller film, eller om du likar best å arbeide med å ta bilete og video av UKM-helga.
– Det er to krav for å vere med – det er at du er gamal nok, og at du har lyst, seier Ung Arrangør Julie Garmo.
Påmeldingsfristen går ut 15. januar, og mønstringa går for seg i Otta Kulturhus. Du kan melde deg på inne på: www.ukm.no/oppland

Publisert 13.12.2017
Takk for gåvene!

Julegåveaksjonen 2017 vart gjennomført i perioden 20.11.-10.12.2017. I tillegg til tradisjonell «barn gir til barn-aksjon» var det  i år også mogleg å gje ei gåve gjennom Vipps.  På turen over til Marijampole hadde ungdomsrådsrepresentantane og Lesja kommune med seg om lag 250 julegåver, og bidraga til Vipps-kontoen vart heile 4 500 kr.  Både Marijampole kommune og Lesja kommune ynskjer å takke for alle gåvene!