Publisert 19.03.2018
Babysang våren 2018

 

Publisert 14.03.2018

Vi har oppgradert løysinga vår slik at du no kan velge om du vil sjå salen eller presentasjonen på lerretet. ved å bytte mellom kamera.

Dersom du skulle få problem med å sjå eller høyre sendinga, må du forsøke med ein nyare versjon av Internet Explorer eller skifte til ein annan nettlesar.

Publisert 02.03.2018
skrive resept

Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

 

Publisert 01.03.2018

I skrivet finn du info om:

 • Landbrukstreff
 • Søknad om produksjonstilskot 2018, del 1
 • Bondens nettverk
 • Søknadsfrist SMIL-midlar
 • Søknadsfrist tilskot til drenering av jordbruksjord
 • Torvuttak
 • IBU midlar
 • Kommunalt tilskott til landbruksformål
 • Gode ordningar for levering av rundballplast
 • Områdetakst med miljøregistrering i Lesja og Dovre
 • Kommuneplanarbeid - Temaplan planbruk
 • NATO-øving «Trident Juncture» -  Hausten 2018
 • Aktuelle fristar/datoar
 • Staben ved landbrukskontoret
Publisert 26.02.2018

Lesja ungdomsråd har i sitt budsjett kr 10 000,- som kan fordelast på barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune. Jamfør § 2. i ungdomsrådets vedtekter.

Publisert 20.02.2018
Trygghetssirkelen

 

Oppstart onsdag 7. mars kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 5. mars til telefon 61 24 42 09 eller 97 01 83 86