Publisert 14.03.2018
Babysang

Vi startar opp att med babysang annan kvar måndag frå 9. april. Sjå kalenderen for fleire datoar.

 

Helsing Lesja bibliotek

Publisert 02.03.2018
skrive resept

Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

 

Publisert 01.03.2018

I skrivet finn du info om:

 • Landbrukstreff
 • Søknad om produksjonstilskot 2018, del 1
 • Bondens nettverk
 • Søknadsfrist SMIL-midlar
 • Søknadsfrist tilskot til drenering av jordbruksjord
 • Torvuttak
 • IBU midlar
 • Kommunalt tilskott til landbruksformål
 • Gode ordningar for levering av rundballplast
 • Områdetakst med miljøregistrering i Lesja og Dovre
 • Kommuneplanarbeid - Temaplan planbruk
 • NATO-øving «Trident Juncture» -  Hausten 2018
 • Aktuelle fristar/datoar
 • Staben ved landbrukskontoret
Publisert 26.02.2018

Lesja ungdomsråd har i sitt budsjett kr 10 000,- som kan fordelast på barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune. Jamfør § 2. i ungdomsrådets vedtekter.

Publisert 20.02.2018
Trygghetssirkelen

 

Oppstart onsdag 7. mars kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 5. mars til telefon 61 24 42 09 eller 97 01 83 86
 

 

 

Publisert 20.02.2018
Lesja sjukeheim

Alle dei store planteikningane av Lesja Helsehus er no hengt opp på Egil`s kafe på sjukeheimen, inkl fasadeteikningar og materialprøver.

Kom og sjå, og inviter gjerne med deg andre som kan ha interesse av dette.

Både tilsette i kommunen, pårørande og innbyggjarar i kommunen er velkomen.

 

Politikarar er særskild velkomen. Kanskje de kan legge gruppemøter til sjukeheimen og sjå på planane samtidig?

 

Hilde Lislien

Leiar Lesja Sjukeheim

 

Publisert 07.02.2018
Med sjela i fela - plakat

Ei framsyning om felespelar og folkemusikar Magne Bø.

Lesja kulturhus, fredag 23. februar, kl. 20.00

Utgard i Lom, laurdag 24. februar, kl. 19.00

Publisert 05.02.2018
Man tager 20 egg

Teater Innlandet i Lesja kulturhus den 7. februar kl. 19:00

Les meir om framsyninga her

Publisert 31.01.2018
NAV-logo

Melding frå NAV Lesja-Dovre:

Vi ønsker velkommen til ett NAV kontor med lokasjon på dagens NAV Dovre kontor, Dombås Amfi i 3 etasje.

 

Vi blir et NAV kontor med 11 ansatte, som skal ivareta kommunale og statlige tjenester for en befolkning på rundt 4700 innbyggere.

 

I fellesskap ønsker vi å yte bedre tjenester til brukerne og arbeidsgiverne samt styrke samarbeidet mot skole og helse.

 

Vi endrer åpningstiden til:

 

Tirsdag og torsdag fra kl. 10:00-14:00 for ikke avtalte henvendelser.

Mandag- fredag i tidsrommet: 08:00-15:30 for avtalte samtaler.

 

Endringen skal bidra til bedre brukermedvirkning på individnivå.

Vi skal delta, videreutvikle og veilede til bruk av digitale løsninger sammen med innbyggerne og arbeidsgivere.

Bidra til raskere ut i jobb for de som står nært arbeidsmarkedet samt bistå og følge opp de som står lengre unna arbeidsmarkedet.

 

 

Vi svarer på telefon:    55 55 33 33 kl.08:00-15:30

Spørsmål om pensjon: 55 55 33 34 kl.08:00-15:30

 

 

nav.no har åpent hele døgnet