Publisert 31.05.2018
Gruppebilde alle vennskapskommunene

Ordførar Mariann Skotte deltok på dei årlege bydagane i Marijampole 25. - 27. mai.  Årets arrangement var spesielt fordi Marijampole er kulturhovudstad i Litauen dette året, og fordi Litauen feirar at det er hundre år sidan landet fekk sjølvstende frå Russland og Prøyssen og fekk si eige grunnlov.

 

Publisert 28.05.2018

Sommarles for 1. - 7. klasse startar opp 1. juni. Bli med på årets kulaste lesekampanje!

Publisert 22.05.2018

Rovdyrobservasjonar skal meldast til SNO så raskt som råd.

Kontaktpersonar i SNO er:

Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733

Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

Atle Erik Berget, tlf 958 08 848

Jon Nørstebø, tlf 915 16 679

Kari Svendsgard, tlf 918 35 424

Asgeir Myhrmoen, tlf 959 34 828

Anders Svare, tlf 950 54 251 (Berre Lesja)

Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Publisert 22.05.2018

Kjør forsiktig! God tur!

Publisert 16.05.2018

18. mai er det ny runde for plastinnsamling for hushaldningsplast i renovasjonsruta til NGR.

 

Plasten må leggas i eigne sekkar som kan fåast på miljøstasjonen eller på kommunehusets ekspedisjon. NGR hentar hushaldningsplastet på dei same plassane dei andre søppelsekkane vert satt. Plasten må vere rein og tørr.

 

For meir informasjon sjå:

http://ngr.no/2018/02/klart-kildesortering-husholdningsplast-norddalen/

Publisert 07.05.2018
Forside plan oppvekstmodell

Lesja kommunestyre vedtok 18.04.18  revidert handlingsplan for tverrfagleg oppvekstmodell for 2018-2012.

Publisert 20.04.2018
breibandsundersøking

Fylkeskommunen vil stimulere til betre breiband i Oppland. Svar på korleis du opplever breibanddekninga i ditt område. Her kan du få fram reelle tal frå vårt område.                    Gå til undersøkinga her

Publisert 20.04.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

Publisert 18.04.2018

Frå i februar har NGR tilbydd mottak av sortert hushaldningsplast.

Sekkar til plast kan hentast i ekspedisjonen på kommunehuset eller på miljøstasjonen. Henterute plast framgår av hentekalenderen som er utsendt til alle husstander og kan lesast eller lastast ned her. Neste plastinnsamlingar er torsdag 19.04.18. og fredag 18.5.18

Ellers viser vi til informasjon om ordninga i NGR sin artikkel om temaet

Publisert 16.04.2018
drone

Luftfartstilsynet har laga eit informasjonsark om bruk av droner.