Publisert 25.09.2018
oljekraftverk

Fyrer du framleis med olje, diesel, eller anna mineralolje? Skund deg å søk tilskot i løpet av 2018! I 2019 halverast tilskotet og frå 1.januar 2020 blir det forbod mot å fyre med mineralolje til oppvarming av bygningar.

Stortinget har vedteke at det skal innførast forbod mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar. Forbodet gjeld frå 1.januar 2020.

Forbodet gjeld oppvarming av alle bygningar (uthus som hus), men forskrifta har utsatt frist for  

  • Driftsbygningar i landbruket har utsatt frist til 1.januar 2025
  • Sjukehus har utsatt frist til 1.januar 2025

Unntak frå forskrifta:

  • Fritidsboligar, fyrstasjonar og bygningar i seterdrift som ikkje har moglegheit til å kople seg til strømnettet har unntak frå forbodet. (typisk på fjellet)
  • bygningar der hovudformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til framstilling eller bearbeiding av materialer, stoff eller produkt. (eks. i industri, der forbrenning skjer pga. produksjon og ikkje oppvarming av bygg)

Formålet med forskrifta er å redusere utslipp av klimagassar frå oppvarming av bygningar, samstundes som omsynet til forsyningssikkerheten ivaretakas.

Enova har tilskotsordnignar i 2018 og 2019 for deg som må skifte ut oljefyren!

 

 

 

 

 

Publisert 20.09.2018
Jorabrua, Raumabanen

BaneNor har no lagt rør for framføring av fiber på heile strekninga. 

Publisert 18.09.2018
Illustrasjonsbilde_smitte

Vaksinen kostar 120 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 176 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61244200 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Publisert 14.09.2018
Italia

Dei italienske styrkane som skal delta i NATO-øvinga Trident Juncture har etablert leirområde på Vidfloten. I samband med etableringa inviterte ordførar Mariann Skotte leirleiinga til dialogmøte på kommunehuset. 

Møtet starta med at ordføraren orienterte om Lesja kommune.  Rådmann Heidi Skaug orienterte om kva kommune har å tilby i form av tenester, fritidstilbod, naturopplevingar, lokalmatproduksjon m.m.  HOF-sjef Therese G Hole forklara for italienarane omkring helseberedskap.

Oberstløytnant Cosenza er øverstkommanderande i leiren på Vidfloten, og han fortalte at dei hadde fått svært positiv mottaking i Lesja.  Dei ser utfordring i stor avstand til viktige samfunnsfunksjonar, spesielt innan helsesektoren. 

Cosenza inviterte kommuneleiinga til å besøke leiren.

 

Publisert 11.09.2018
bassentrening_illustrasjon

Ein ny innandørs badesesong er i gong, og du er velkomen til å melde deg på gruppetrening i svømmebassenget på Lesjaskog hausten 2018. Påmeldingsfrist er sett til 25. september.

Publisert 10.09.2018

Bruk søknadsskjema i lenka under. 

Ta kontakt med kommunen om du treng hjelp med utfylling.

Bruk skjema merka barnehageåret 2018/19.

Dei som ynskjer plass, eller ynskjer å endre tilbod, må søkje innan 1. oktober 2018.

 

Oppvekstsjefen

Publisert 10.09.2018

Grunna arbeid med fundament til den nye skibrua  i hyttefelt Bjorlia, blir Liarbergvegen stengt onsdag den 12. og torsdag den 13. september.  Omkjøring blir skilta.

Publisert 07.09.2018
Trygghetssirkelen

 

Oppstart måndag 17. september kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 10. september til telefon 61 24 42 01 eller 95 18 38 77

 

 

Publisert 05.09.2018
Feiring

Ordførar Mariann Skotte er både stolt og glad over at Lesja er godkjent som Nasjonalparkkommune.