Publisert 16.05.2018

Det blir eit ope informasjonsmøte om øvinga på HV-skulen på Dombås den 29. mai. Møtet arrangerast av kommunene, Heimevernet og Fylkesmannen. Her vil innbyggjarane i Lesja og Dovre få meir informasjon om øvinga og svar på spørsmål dei lurar på.

Publisert 16.05.2018

Landbrukskontoret varslar om at vi kjem til å gjennomføre årleg plastsynfaring i veke 21 og 22. 

Som tidlegare år skal felles landbruksforvaltning også i år gjennomføre såkalla «Plastsynfaring» i Dovre og Lesja. Desse synfaringane tek for seg heile bygda, ikkje enkeltplassar. Vi ser at det fortsatt er ein del utfordringar med rundballplast på avvegar, men meiner og å sjå ei betring. Vi vil nok ein gong oppmode alle som handterer rundballplast til å lagre denne forsvarleg, og levere på miljøstasjon eller til J O Moen.

Elles minner vi om at gamle rundballar som ikkje skal nyttast til dyrefôr, må få fjerna plast og nett, slik at dei kan komposterast.

Publisert 16.05.2018

18. mai er det ny runde for plastinnsamling for hushaldningsplast i renovasjonsruta til NGR.

 

Plasten må leggas i eigne sekkar som kan fåast på miljøstasjonen eller på kommunehusets ekspedisjon. NGR hentar hushaldningsplastet på dei same plassane dei andre søppelsekkane vert satt. Plasten må vere rein og tørr.

 

For meir informasjon sjå:

http://ngr.no/2018/02/klart-kildesortering-husholdningsplast-norddalen/

Publisert 09.05.2018

Det skal gjennomførast kurs i mestring av depresjons-KID i Lesja og Dovre i perioden oktober 2018 til januar 2019. 

Påmeldingsfrist: 24.9.2018

 

Publisert 08.05.2018
Slådalsvegen bom

Våren kom fort og vegane er igjen bare, men Slådalsvegen vert i alle fall ikkje åpna før etter 17. mai.

Publisert 07.05.2018
Forside plan oppvekstmodell

Lesja kommunestyre vedtok 18.04.18  revidert handlingsplan for tverrfagleg oppvekstmodell for 2018-2012.

Publisert 20.04.2018
breibandsundersøking

Fylkeskommunen vil stimulere til betre breiband i Oppland. Svar på korleis du opplever breibanddekninga i ditt område. Her kan du få fram reelle tal frå vårt område.                    Gå til undersøkinga her

Publisert 20.04.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

Publisert 18.04.2018

Frå i februar har NGR tilbydd mottak av sortert hushaldningsplast.

Sekkar til plast kan hentast i ekspedisjonen på kommunehuset eller på miljøstasjonen. Henterute plast framgår av hentekalenderen som er utsendt til alle husstander og kan lesast eller lastast ned her. Neste plastinnsamlingar er torsdag 19.04.18. og fredag 18.5.18

Ellers viser vi til informasjon om ordninga i NGR sin artikkel om temaet