Oversikt over tilsette


Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lesja skule 61 24 41 61 970 31 311