Oversikt over tilsette


Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar Kyrkjebygda barnehage 468 83 205